เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


 

 

   เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    ขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันการรับสินบน

ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

   โดยสมัครเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต  หรือหากพบเห็นการทุจริต

หรือรับสินบนของพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   

โปรดแจ้ง  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

        

ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
1 พฤษภาคม 2562

ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 
(IIT)

1 พฤษภาคม 2562

   

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 28 พย 62
ประกาศกำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงาน 13 ตค 62
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 26 กย 62
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (23-30 กย 62)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 19 สค 62
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (1-30 สค 62)
ขอเชิญใช้บริการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน"
กำหนดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นฆ่าเชื้อไข้หวัดนก (กค 62)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 27 มิย 62

อ่านทั้งหมด...ดูผลโหวตทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม
ภาพการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (5 มิย 62)
ภาพการประชุมประชาคมชุมชน ม.4 (29 พค 62)
ดูทั้งหมด...
ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
5 ก.พ. 2563 ตรวจรับ – ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำฯ บริเวณข้างร้านเจ้มาลี หมู่ 5
23 ม.ค. 2563 ตรวจรับ – ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนางสมหมาย หมู่ 6
17 ม.ค. 2563 ผล - ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 12 หมู่ 2
17 ม.ค. 2563 ผล - ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 1 หมู่ 2
23 ธ.ค. 2562 ผล - ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้)
20 ธ.ค. 2562 ประกวดราคา - ปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 12 หมู่ 2
20 ธ.ค. 2562 ประกวดราคา - ปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 1 หมู่ 2
20 ธ.ค. 2562 ราคากลาง – ปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 12 หมู่ 2
20 ธ.ค. 2562 ราคากลาง – ปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 1 หมู่ 2
28 พ.ย. 2562 ประกวดราคา - เช่ารถโดยสาร (รถตู้) ครั้งที่ 2

อ่านทั้งหมด...


ลิงค์ Link
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- www.localsociety.org
- คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว
- ท้องถิ่นดอทคอม


สถานที่ท่องเที่ยว